Skontaktuj się z nami:

W celu przesłania do nas zapytania, prosimy o przesłanie maila na jeden z wybranych tematów*:

*przed wysłaniem korespondencji, prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

ZAPYTANIA

zapytania ofertowe na wyceny produktów i usług

ARCHITEKCI

wsparcie techniczne dla architektów

SERWIS

zapytanie ofertowe na przegląd serwisowy, modernizację lub naprawę

REKLAMACJE

zgłoszenia wad i usterek

W celu przesłania do nas zapytania, prosimy o przesłanie maila na jeden z wybranych tematów*:

*przed wysłaniem korespondencji, prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

 Zapytanie ofertowe:

Produkty – wsparcie techniczne dla architektów:

Serwis – zapytanie ofertowe na przegląd serwisowy, modernizację lub naprawę

Reklamacje

INFORMACJE O PRYWATNOŚCI
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DFM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Abrahama 1a, z którym można kontaktować się przy pomocy adresu mailowego: rodo@dfm-polska.com
Przesyłając korespondencję mailową skierowaną do DFM Polska sp. z o.o. wyraża Pani/Pan zgodę na:
– otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od spółki DFM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a oraz podmiotów współpracujących,
– przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę DFM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a, w celach marketingowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
– dostępu do danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych do innego administratora,
– cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Informacje o prywatności

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DFM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Abrahama 1a, z którym można kontaktować się przy pomocy adresu mailowego: rodo@dfm-polska.com
Przesyłając korespondencję mailową skierowaną do DFM Polska sp. z o.o. wyraża Pani/Pan zgodę na:
– otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od spółki DFM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a oraz podmiotów współpracujących,
– przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę DFM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a, w celach marketingowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
– dostępu do danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych do innego administratora,
– cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.