Marka

Marka DFM to innowacyjne i gwarantujące bezpieczeństwo rozwiązania dotychczas nie oferowane na rynku oddzieleń przeciwpożarowych. Całość cyklu produkcyjnego wraz z transportem gotowego wyrobu do klienta lub do miejsca wbudowania odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów lean production.

Przyjęty model biznesowy, w tym współpraca z dostawcami i producentami, pozwala wyeliminować tzw. „wąskie gardła” w łańcuchach dostaw surowców, produkcji oraz transporcie do Klienta, a co za tym idzie, gwarantuje niespotykany wcześniej na rynku krajowym bardzo krótki czas realizacji zamówień nietypowych.

Produkty oferowane przez DFM Polska sp. z o.o. dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów.

Zapraszamy do współpracy!

Marka

Marka DFM to innowacyjne i gwarantujące bezpieczeństwo rozwiązania dotychczas nie oferowane na rynku oddzieleń przeciwpożarowych. Całość cyklu produkcyjnego wraz z transportem gotowego wyrobu do klienta lub do miejsca wbudowania odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów lean production.

Przyjęty model biznesowy, w tym współpraca z dostawcami i producentami, pozwala wyeliminować tzw. „wąskie gardła” w łańcuchach dostaw surowców, produkcji oraz transporcie do Klienta, a co za tym idzie, gwarantuje niespotykany wcześniej na rynku krajowym bardzo krótki czas realizacji zamówień nietypowych.

Produkty oferowane przez DFM Polska sp. z o.o. dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów.

Zapraszamy do współpracy!