Praca w DFM Polska

Jeśli myślisz o czymś więcej niż tylko o przysłowiowym „wkładaniu buta” między drzwi w kontaktach z Klientem,
masz doświadczenie w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, budownictwie,

znasz się na drzwiach przeciwpożarowych,
skontakuj się z nami… 

W celu przekazania do nas CV, prosimy o przesłanie maila na adres:

*przed wysłaniem korespondencji, prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

INFORMACJE O PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DFM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Abrahama 1a, z którym można kontaktować się przy pomocy adresu mailowego: rodo@dfm-polska.com

Wysłanie CV na podany powyżej adres mailowy lub przekazanie zgłoszenia rekrutacyjnego w inny sposób jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych, na potrzeby bieżącej rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach poprosimy o dodanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DFM Polska Sp. z o.o. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

Przesyłając korespondencję mailową skierowaną do DFM Polska sp. z o.o. wyraża Pani/Pan zgodę na:
– otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od spółki DFM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a oraz podmiotów współpracujących,
– przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę DFM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a, w celach marketingowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
– dostępu do danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych do innego administratora,
– cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.